»  Súťaže »  Pravidlá »  Vitajte na klub.garmin.sk

Pravidlá Súťaží

Pavidlá súťaže Bežecká výzva WFL


Bežecká výzva je jednoduchá súťaž, v ktorej sa všetci zúčastnení snažia počas trvania jedného mesiaca nazbierať čo najdlhšiu vzdialenosť behov (súčet)


1. Do šúťaže sa môže zapojiť každý, kto má aktívny účet na CONNECT.GARMIN.COM a vlastní zariadenie Garmin, ktoré má funkciu športtestera - umožňuje záznam vzdialenosti športovej aktivity beh.

.Aktuálny zoznam zariadení viď nižšie:


Vivoactive

celá séria Forerunner

(zariadenie FR 50, FR60, FR 70 len s pripojeným snímačom footpod)

fénix1, fénix2, fénix3- všetky modely.


2. Do súťaže sa zapojí súťažiaci prostredníctvom členstva v skupine Bežecká výzva WFL.  Účasť v súťaži je bez akýchkoľvek poplatkov.

3. Súťaž sa začína prvým a končí posledným kalendárnym dňom daného mesiaca vrátane. Počet nabehaných kilometrov  je zaznamenávaný od momentu, keď sa súťažiaci pripojí ku skupine Bežecká výzva WFL a synchronizuje svoje zariadenie so svojim kontom na www.connect.garmin.com

Synchronizáciu doporučujeme vykponávať pravidelne po každej aktivite.

4. Výhercovia sa určia žrebovaním zo všetkých zúčastnených, ktorí počas mesiaca nabehajú minimálne 60 km.

5. Výherca si môže uplatniť všetky výhody spojené s výhrou: a.)voľné štartovné na beh WORLD RUN v Bratislave 8.5.2016

b.)  Bežať ako Garmin PACE MAKER

c.) uplatniť si zľavu 50 % na nákup akéhokoľvej zariadenia Garmin Forerunner alebo zariadenia zo série vívo alebo fénix3 na www.garmin.sk

Len ak sa osobne zúčastní behu WORLD RUN v Bratislave 8.5. 2016 a osobne vykoná funciu PACE MAKER - bude určovať stanovené tempo a bude príslušne označený (nápisom na oblečení, vlajkou)

6. Usporiadateľ vyhlási výhercov do 10 dní od ukončenia výzvy pre daný mesiac v sekcii výsledky. Vysledky môže usporiadateľ uverejniť aj na svojom profile GARMIN.sk na sociálnej sieti Facebook a prostredníctvom verejného oznamu v skupine Bežecká výzva WFL na Garmin Connect

7.  Výherca, ktorý bol vylosovaný a vypísany ako výherca si môže uplatniť výhru zaslaním svojich kontaktných údajov na email marketing@garmin.sk. do 10 kalendárnych dní. Ak sa výherca neprihlási, jeho výhra prepadá. V mesiaci apríl je potrebné aby si výherca uplatnil výhru najneskôr do 5 kalendárnych dní.

8. Výherca, ktorý si môže uplatniť výhru len jeden krát počas trvania Bežecká výzva WFL

9. Zamestnanci Garmin sa výzvy môžu zúčastniť, ale budú automaticky vylúčení zo žrebovania o ceny.

10.Výhru nie je možné právne vymáhať.

11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel alebo ukončenie súťaže.

12. Zapojením sa do súťaže súťažiaci prijíma všetky podmienky súťaže

13. Súťažiaci, ktorý si už neželá súťažiť ukončí svoju účasť opustením skupiny Bežecká výzva WFL na connect.garmin.com

14. Súťažiaci súhlasí s tým, že akceptuje fakt, že je súťaž vykonávaná prostredníctvom technológie, ktorá môže mať určité odchýlky a chyby ako akákoľvek iná spotrebná elektronika.

Pravidlá Súťaže KROKOVÁ VÝZVA

 Kroková výzva je jednoduchá súťaž, v ktorej sa všetci zúčastnení snažia počas trvania jedného mesiaca nazbierať čo najviac prejdených krokov. 

1. Do šúťaže sa môže zapojiť každý, kto má aktívny účet na CONNECT.GARMIN.COM a vlastní zariadenie Garmin, ktoré má funkciu monitora aktivity- počíta kroky.Aktuálny zoznam zariadení viď nižšie:

séria vívo:
vivofit1
vivifit2
vivosmart
vivosmart HR
Vivoactive

séria Forerunner
Forerunner 15
Forerunner 25
Forerunner 225
Forerunner 230
Forerunner 235
Forerunner 630
Forerunner 920 XT

fénix3- všetky modely. 

2. Do súťaže sa zapojí súťažiaci prostredníctvom členstva v skupine KROKOVÁ VÝZVA. Účasť v súťaži je bez akýchkoľvek poplatkov.

3. Súťaž sa začína prvým a končí posledným kalendárnym dňom daného mesiaca vrátane. Počet krokov je zaznamenávaný od momentu, keď sa súťažiaci pripojí ku skupine KROKOVÁ VÝZVA

4. Výhercovia sa určia žrebovaním zo všetkých zúčastnených, ktorí počas mesiaca prejdu minimálne 100 000 krokov. 

     Pre krokovú výzvu v mesiaci december 2015 je určená nádstavbová časť so špecialnou cenou, do ktorej automaticky      postupujú všetci účastníci krokovej výzvy, ktorí dosiahnu minimálny počet krokov 250 000. Určena cena bude vylosovaná v osobitnom žrebovaní.

5. Počet výhercov a konkrétne ceny  sa určia vždy na  začiatku výzvy pre daný mesiac.

6. Usporiadateľ vyhlási výhercov do 10 dní od ukončenia výzvy pre daný mesiac v sekcii výsledky.

7.  Výherca, ktorý bol vylosovaný a vypísany ako výherca si môže uplatniť výhru zaslaním svojich kontaktných údajov na email marketing@garmin.sk. do 30 kalendárnych dní. Ak sa výherca neprihlási, jeho výhra prepadá a automaticky sa posúva do žrebovania ďalšej krokovej výzvy.

8. Zamestnanci Garmin sa výzvy môžu zúčastniť, ale budú automaticky vylúčení zo žrebovania o ceny. 

9.Výhru nie je možné právne vymáhať.

10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel alebo ukončenie súťaže.

11. Zapojením sa do súťaže súťažiaci prijíma všetky podmienky súťaže 

12. Súťažiaci, ktorý si už neželá súťažiť ukončí svoju účasť opustením skupiny KROKOVÁ VÝZVA na connect.garmin.com